Οι Πολιτικοί μηχανικοί και γενικά μελετητές ενός οικοδομικού έργου θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Τα μεταλλικά κτίρια και ειδικά οι νέες μορφές με λεπτότοιχα συστήματα (Light steel structure) απαιτούν ειδικές γνώσεις και προγράμματα αλλά δίνουν την πλέον οικονομική λύση για κατασκευή σκελετού οικοδομής. Η Crosswise έχει αναπτύξει ειδικό σύστημα και στατικό πρόγραμμα μέσω της 3DR A.E. Οι μηχανικοί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είτε με απευθείας συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο πελάτη είτε μέσω του Αρχιτέκτονα έχουν στη διάθεση τους δωρεάν το στατικό πρόγραμμα και την υποστήριξη του εξειδικευμένου τμήματος της Εταιρείας. Τόσο ό πολιτικός μηχανικός όσο και οι άλλοι μελετητές Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι κ.λ.π θα επιβλέψουν την διαδικασία ποιοτικής κατασκευής και θα υποστηρίξουν τον εργολάβο να ολοκληρώσει άψογα την οικοδομή. Σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα, θα δώσουν στον κατασκευαστή και εργολάβο τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για την σωστή κατασκευή κάθε τμήματος της οικοδομής είτε αποτελεί στατικό ή διακοσμητικό ή ποιοτικό στοιχείο συμπεριφοράς της οικοδομής.

Η εταιρεία προσφέρει τη βάση επικοινωνίας ενδιαφερόμενων πελατών και πολιτικών μηχανικών-μελετητών και διασφαλίζει ότι οι μηχανικοί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω αυτής της πλατφόρμας επικοινωνίας έχουν δεσμευτεί σε ψηλό επίπεδο επαγγελματικών υπηρεσιών και σε επίπεδα κόστους πολύ ανταγωνιστικά.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί την μεσολάβηση της εταιρείας ή οποιαδήποτε βοήθεια για τελική επιλογή Μηχανικών και μελετητών μπορεί να επικοινωνεί με το τμήμα Sales & Marketing της εταιρείας.