Πλάκα οροφής CrossWise

Κεραμίδια

Βάση δαπέδου πάνω από την υπάρχουσα δομή

Βάση δαπέδου

Εξωτερικές τοιχοποιίες

Εσωτερικές τοιχοποιίες

Μεσοπάτωμα CrossWise