Η τοιχοποιία Crosswise ως τοιχοποιία πλήρωσης προσφέρει πλεονεκτήματα:

  • Χαμηλότερο κόστος
  • Μεγαλύτερη θερμομόνωση με U/value τοιχοποιίας 0,199
  • Δεν υπάρχουν ρωγμές και υγρασίες ακόμα και μετά από χρόνια
  • Δυνατές από μπετόν, με δυνατότητα ανάρτησης βαρετών αντικειμένων
  • Ηχομονωτικές, με αποδόσεις μεγαλύτερες από συμβατική κατασκευή
Άλλα Πλεονεκτήματα:

  • Τελική επιφάνεια εμφάνιση συμβατική με σουβά και μπογιά ή γραφιάτο
  • Δυνατότητα επικόλλησης πέτρας για σκοπούς διακόσμησης
  • Αποκλεισμός θερμογεφυρών
  • Ταχύτητα στην κατασκευή
  • Ευκολία στην τοποθέτηση των προνοιών υπηρεσιών
Για κατασκευαστικές λεπτομέρειες της τοιχοποιίας CrossWise, παρακαλώ κατεβάστε το PDF