ΟΙΚΙΕΣ CrossWise από όλη την Κύπρο

Μερικά σπίτια που έχουν κατασκευαστεί με το σύστημα CrossWise.
Περίοδος 2013-2017